Mensen kunnen dieren helpen, en dieren kunnen mensen helpen! Door hun eigen unieke manier van zijn kunnen honden vaak mensen helpen waar andere hulp tekort schiet. Omgekeerd ook kunnen mensen door een goede band met hun hond er voor zorgen dat deze zich gelukkiger voelt als hij om één of andere reden niet goed in zijn vel zit. Binnen onze vzw bieden we een plek waar mensen en honden elkaar kunnen ontmoeten. In onze spel-klasjes, tijdens onze sessies met kinderen en honden, onze bezoekjes met onze AAI-honden in rusthuizen of voorzieningen geestelijke gezondheidszorg, door onze begeleidingen als het samenleven met je hond moeilijk loopt …

We voelen ons geslaagd in onze missie als we mensen na soms erg lange tijd toch terug zien open bloeien door de steun en contacten die ze ervaren met de honden, en dit met grote zorg voor het welzijn van de honden. Of ook als we een hond na lange tijd toch weer zover krijgen dat hij opnieuw plezier ervaart en zijn wereld met meer nieuwsgierigheid en vertrouwen in kan gaan.