Honden gehoorzaamheid bijbrengen is één ding, het opvoeden van honden is een ander aspect. Als deze twee zaken elkaar mooi aanvullen kan je hond zich ontwikkelen tot een betrouwbare, luisterbereide hond die zich goed voelt in het leven in onze maatschappij. In het kader daarvan bied ik de volgende diensten aan:

Privébegeleiding voor puppy´s en volwassen honden met aandacht voor socialisatie, communicatie en aanleren van basisoefeningen waar je het hele leven van je hond op kan verderbouwen. Puppyklasjes in kleine groepjes waar verder wordt gebouwd op wat er in de privélessen werd opgestart. Privébegeleiding voor adoptiehonden met aandacht voor de eerste aanpassingsperiode en aanleren van basisoefeningen. Het analyseren en bijsturen van gedragsproblemen al dan niet in samenwerking met uw dierenarts. Het aanleren van gehoorzaamheid via handgebaren voor honden met een gehoorsprobleem. Privélessen aan kinderen om gepast te leren omgaan met hun/een hond.

Alle oefeningen en trainingen die aan bod komen zijn gericht naar praktische bruikbaarheid en worden in hun methode aangepast aan wat voor jouw unieke hond belangrijk is binnen je dagelijks leven. Het welzijn van de hond staat steeds centraal, en ik streef ernaar om te werken vanuit een gezonde communicatie tussen jou en je hond.

Voor instellingen of groepen bied ik educatieve lessen met honden aan om gepast met hen te leren omgaan. Het leren begrijpen van 'hondentaal' is hiervoor essentieel.

Voor elke begeleiding kom ik minstens éénmaal aan huis om de hond in zijn natuurlijke omgeving te zien en te leren kennen. Achteraf kan beslist worden verder te werken aan huis, of op het trainingsterrein in Rotselaar, of in de contexten waar zich eventueel problemen voordoen.